Egyéb kategória

Escherichia coli visszaszorító vizsgálat

Escherichia coli visszaszorító vizsgálat

A Szent István Egyetem Mikrobiológiai és Környezeti toxikológiai Csoportjának laborvizsgálata, mely az SCD probiotikus mikroorganizmusok E. coli növekedésgátló hatását mutatta ki.


SCD PROBIOTIKUS MIKROORGANIZMUSOK (GREENMAN KFT.) HATÁSA E. COLI SZAPORODÁSÁRA

A vizsgálattal célunk volt, hogy a Greenman Kft. által Magyarországon forgalmazott SCD Probiotikus készítmények Escherichia coli szaporodására gyakorolt gátló hatását laboratóriumi körülmények között is kimutassuk. Az E. coli megtalálható az emberi és állati bélcsatornában, azonban egyes törzsei patogének, toxinjaikkal károsítják a gazdaszervezetet. Idős vagy gyengült immunrendszer esetén képesek a bélflóra egyensúlyi állapotát felborítva hasmenést, bélgyulladást és még súlyosabb tüneteket is kiváltani.
Az E. coli vízi és élelmiszerekben történő előfordulása faecalis szennyeződésre utal, így közegészségügyi faktor. Az SCD Probiotikus termékek patogén mikroorganizmusokra gyakorolt gátló hatása különösen olyan területeken használható ki, ahol ezen szervezetek nagy számú jelenléte nem kívánatos, mint például a szennyvíz tisztításban, hulladékkezelésben, állattartó telepeken.
1. Diffúziós teszt.
Steril Nutrient-agaron, steril dugófúró segítségével lyukat fúrtunk, majd az oltóanyag 200µl-nyi mennyiségét az így keletkező mélyedésbe juttattuk.
Ezzel párhuzamosan 24h-ás E.coli tenyészetről steril vízzel történő lemosással 107 CFU/ml sűrűségű baktérium szuszpenziót készítettünk, melynek 100µl-nyi mennyiségét a Nutrient agar felületén szélesztettük.
37°C-on, 24-28 órán keresztül történő inkubáció után mértük a keletkező gátlási zónának a nagyságát.
Eredmények
Az SCD Probiotikus Mikroorganizmus-oltóanyag (SCD Probiotikus oltóanyag) bediffundált az agarba, és ott a felületre szélesztett E.coli szaporodására gyakorolt gátló hatását jelezte a közel 2,5 cm nagyságú gátlási zóna (1.kép).
1. kép: SCD Probiotikus oltóanyag hatása E.coli szaporodására diffúziós tesztben.

Az alkalmazott baktériumszuszpenzió koncentrációjának szélesztésekor összefüggő baktérium pázsit keletkezik, a vizsgálandó anyag (SCD Probiotikus oltóanyag) illetve a benne lévő mikroorganizmusok által termelt anyagcseretermékek azonban befolyásolják ezt.
A teszt nem alkalmas arra, hogy kimutassuk az SCD Probiotikus oltóanyag mely összetevője okozza a gátlást, de eredményeink alapján egyértelmű az SCD Probiotikus oltóanyag az E.coliszaporodására gyakorolt gátló hatása.

2. Tenyésztéses módszer
A 24h-ás E.coli tenyészetről steril vízzel történő lemosással 107 CFU/ml sűrűségű baktérium szuszpenziót készítettünk, melynek 300µl-nyi mennyiségét 200µl SCD Probiotikus oltóanyaggal és 4500µl steril vízzel összekevertük. Az így elkészített oldat 100µl mennyiségét szélesztettük, az E.coli illetve koliformok kimutatására alkalmas Endo-agaron. Kontrollként SCD EMoltóanyag helyett steril vízzel készült oldatot használtunk.
37°C-on, 24-28 órán keresztül történő inkubáció után megszámoltuk a telepeket.
Eredmények
A kontroll, csakis E.coli-t tartalmazó lemezeken összefüggő baktérium pázsit keletkezett, melynek vörös színe az egész felületen dominált. Az SCD Probiotikus oltóanyagot is tartalmazó lemezeken nagymértékben csökkent az E.coli szám, mely a táptalaj színváltozása mellett számadatokkal is bizonyítható.
2. kép: SCD Probiotikus oltóanyag hatása E.coli szaporodására tenyésztéses módszerrel.
A tenyésztéses módszert kibővítettük még un. késleltetett vizsgálattal is. A 2.pontban leírt módszernek megfelelően elvégeztük a különböző szuszpenziók készítését, de az SCD EMoltóanyag hozzáadása az E.coli-val történő beoltást követő 6. órában történt.
Az SCD EM-oltóanyag E.coli szaporodására gyakorolt gátló hatása itt is jelentkezett (3.kép), bár kisebb mértékben(megközelítőleg 90%-os mértékben), mint az egyidőben indított tenyészeteknél. A módszer itt sem volt alkalmas az oltóanyagban lévő fajok külön-külön illetve a másodlagos anyagcseretermékek E.coli szaporodására gyakorolt hatásának a vizsgálatára, de eredményeink alapján egyértelműen megállapítható az SCD EM-oltóanyag E.coli-ra gyakorolt gátló hatása.

3. kép: SCD Probiotikus oltóanyag hatása E.coli szaporodására tenyésztéses módszerrel.
Szent István Egyetem, Növényvédelmi Intézet, Mikrobiológiai és Környezet-toxikológiai Csoport,

 

Ez is érdekelhet

Vélemény, hozzászólás?